९ वी विज्ञान (मराठी माध्यम)

 

Chapter

Title

Diksha Links

Download

1 गतीचे नियम गतीचे प्रकार https://diksha.gov.in/play/content/do_3128005837859061761220 Download

1

गतीचे नियम

अंतर आणि विस्थापन

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128005733842288641202

Download

1 गतीचे नियम वेग आणि त्वरण https://diksha.gov.in/play/content/do_3128005746507448321182 Download

1

गतीचे नियम

गतीची आलेखात्मक मांडणी

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128005773709639681187

Download

1

गतीचे नियम

गतीविषयक समीकरणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128005795970580481189

Download

1

गतीचे नियम

एकसमान व नैकसमान गती

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128005804974899201191

Download

1

गतीचे नियम

जडत्व, संवेग आणि बल

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128005823631851521217

Download

2

कार्य आणि ऊर्जा

कार्य

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280213666889728012409

Download

2

कार्य आणि ऊर्जा

ऊर्जा अक्षय्यतेचा नियम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280206686932172812071

Download

2

कार्य आणि ऊर्जा

स्थितिज ऊर्जा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280204618355507212274

Download

2

कार्य आणि ऊर्जा

गतिज ऊर्जा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280204515658956812034

Download

2

कार्य आणि ऊर्जा

शक्ती

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280206597057740812289

Download

3

धाराविद्युत

धाराविद्युत परिचय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282193576152268815921

Download

3

धाराविद्युत

ओहमचा नियम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282193066550067215915

Download

3

धाराविद्युत

एकसर आणि समांतर जोडणी

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397431608115216398

Download

3

धाराविद्युत

धाराविद्युत शक्ती

https://diksha.gov.in/play/content/do_31284174767684812811556

Download

3

धाराविद्युत

विद्युत विभवांतर

https://diksha.gov.in/play/content/do_31284161489258905612918

Download

3

धाराविद्युत

धातूंची रोधकता

https://diksha.gov.in/play/content/do_31284161694258790411493

Download

3

धाराविद्युत

एकसर परिपथ विश्लेषण

https://diksha.gov.in/play/content/do_31284161847543398412922

Download

3

धाराविद्युत

समांतर परिपथ विश्लेषण

https://diksha.gov.in/play/content/do_31284161928092876812923

Download

3

धाराविद्युत

धाराविद्युत कृती – १

https://diksha.gov.in/play/content/do_31284175109468160012970

Download

3

धाराविद्युत

धाराविद्युत कृती - २

https://diksha.gov.in/play/content/do_31284162002558976011496

Download

4

द्रव्याचे मोजमाप

रासायनिक संयोगाचे नियम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282193860199219215923

Download

4

द्रव्याचे मोजमाप

अणू - आकार, वस्तुमान, संयुजा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282400168041676816404

Download

4

द्रव्याचे मोजमाप

मूलद्रव्यांच्या रासायनिक संज्ञा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397561405440017292

Download

4

द्रव्याचे मोजमाप

रेणुवस्तुमान

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397669516083216399

Download

8

उपयुक्त व उपद्रवी सूक्ष्मजीव

सूक्ष्मजीवांशी परिचय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31283667027938508811102

Download

8

उपयुक्त व उपद्रवी सूक्ष्मजीव

वनस्पती व प्राण्यांमध्ये असलेले सूक्ष्मजीवांचे साहचर्य

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128373232391536641166

Download

8

उपयुक्त व उपद्रवी सूक्ष्मजीव

सूक्ष्मजीव व मानव

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128366717380362241280

Download

8

उपयुक्त व उपद्रवी सूक्ष्मजीव

हानिकारक परिणाम

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128366724941660161281

Download

9

पर्यावरणीय व्यवस्थापन

पर्यावरणीय व्यवस्थापन भाग 1

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268743438594048015848

Download

9

पर्यावरणीय व्यवस्थापन

पर्यावरणीय व्यवस्थापन भाग २

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268743935399526415863

Download

10

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान : प्रगतीची नवी दिशा

संगणकाचे कार्य कसे चालते?

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397322147430416397

Download

10

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान : प्रगतीची नवी दिशा

माहिती संप्रेषण आणि संगणकाच्या पिढ्या

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397212844851217291

Download

10

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान : प्रगतीची नवी दिशा

मायक्रोसॉफ्ट वर्डची ओळख

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282395341534822416395

Download

10

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान : प्रगतीची नवी दिशा

मायक्रोसॉफ्ट पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282395462707609617289

Download

10

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान : प्रगतीची नवी दिशा

मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलशी मैत्री

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397124054220816396

Download

11

प्रकाशाचे परावर्तन

प्रतिमा कशा बनतात

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397830676480016400

Download

11

प्रकाशाचे परावर्तन

अंतर्गोल आरशातील प्रतिमा निर्मिती

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282394262203596817283

Download

11

प्रकाशाचे परावर्तन

बहिर्गोल आरशातील प्रतिमा निर्मिती

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397929262284816401

Download

11

प्रकाशाचे परावर्तन

सपाट आरशातील प्रतिमा निर्मिती

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282394180661248017282

Download

11

प्रकाशाचे परावर्तन

आरशांचे उपयोजन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282400091704524816403

Download

11

प्रकाशाचे परावर्तन

आरशांची समीकरणे

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282399940969267217297
e

Download

12

ध्वनीचा अभ्यास

आपल्याला कसे ऐकू येते?

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282398182712934416402

Download

12

ध्वनीचा अभ्यास

ध्वनीचे उपयोजन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282398267799142417294

Download

12

ध्वनीचा अभ्यास

ध्वनीचे गुणधर्म

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282398097558732817293

Download

13

कार्बन : एक महत्त्त्वाचे मूलद्रव्य

कार्बन मूलद्रव्याची ओळख

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282193342647500815917

Download

13

कार्बन : एक महत्त्त्वाचे मूलद्रव्य

कार्बनची अपरूपता

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282193465258803216609

Download

16 आनुवंशिकता व परिवर्तन  मेंडेलचे आनुवांशिकतेचे सिद्धांत https://diksha.gov.in/play/content/do_31280194817671168012190 Download

16

आनुवंशिकता व परिवर्तन 

DNA

 https://diksha.gov.in/play/content/do_31285866611420364812500

Download