८ वी विज्ञान (मराठी माध्यम)


Chapter Name

Video Name

Diksha Links

सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण

जैवविविधता आणि वर्गीकरणाची आवश्यकता

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128736030894899201596

सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण

सजीव सृष्टी सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण - नामकरण

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128736075453890561640

सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण

सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128834546415288321369

बल व दाब

बलाचे दैनंदिन जीवनातील महत्व

https://diksha.gov.in/play/content/do_3128684476399042561616

बल व दाब

बलाचे प्रकार

https://diksha.gov.in/play/content/do_31286152558428979213870

बल व दाब

जडत्व

https://diksha.gov.in/play/content/do_31286153623057203213915

बल व दाब

दाब म्हणजे काय?

https://diksha.gov.in/play/content/do_31286152885784576013898

बल व दाब

द्रवांमधील दाब

https://diksha.gov.in/play/content/do_31286153110103654413901

बल व दाब

प्लावक बल

https://diksha.gov.in/play/content/do_31286153210762854413880

बल व दाब

वायूंमधील दाब

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129344867758407681116

बल व दाब

आर्किमिडीजची तत्त्वे

https://diksha.gov.in/play/content/do_312940021004427264148

उष्णतेचे मापन व परिणाम

उष्णतेचे मापन व परिणाम - थोडे आठवा

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129421968673423361193

उष्णतेचे मापन व परिणाम

उष्णतेचे मापन व परिणाम - तापमान

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129421977651118081196

उष्णतेचे मापन व परिणाम

उष्णतेचे मापन व परिणाम - तापमापी

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129422027639193601197

उष्णतेचे मापन व परिणाम

उष्णतेचे मापन व परिणाम - विशिष्ट उष्मा

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129422703764930561203

उष्णतेचे मापन व परिणाम

उष्णतेचे मापन व परिणाम - कॅलरीमापी

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129422719420416001182

उष्णतेचे मापन व परिणाम

उष्णतेचे मापन व परिणाम - उष्णतेचे परिणाम

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129422785693859841175