७ वी विज्ञान (मराठी माध्यम)


Chapter Title Diksha Links
वनस्पती : रचना व कार्ये वनस्पती : रचना व कार्ये - मूळ https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197318267699211
वनस्पती : रचना व कार्ये वनस्पती : रचना व कार्ये - खोड https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197427074662412
वनस्पती : रचना व कार्ये वनस्पती : रचना व कार्ये - पान https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197534942003213
वनस्पती : रचना व कार्ये वनस्पती : रचना व कार्ये - फुले, फळे व बिया https://diksha.gov.in/play/content/do_31295197618266931212
नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म - हवा भाग - १ https://diksha.gov.in/play/content/do_312940743283441664187
नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म - हवा भाग - २ https://diksha.gov.in/play/content/do_312940744486641664175
नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म - हवा भाग - ३ https://diksha.gov.in/play/content/do_312940803755098112196
नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म - हवा भाग - ४ https://diksha.gov.in/play/content/do_312940804597661696188
नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म - मृदा https://diksha.gov.in/play/content/do_312940822734635008192
भौतिक राशींचे मापन भौतिक राशींचे मापन - ओळख https://diksha.gov.in/play/content/do_3129344874749788161110
पदार्थ : आपल्या वापरातील पदार्थ : आपल्या वापरातील - भाग १ https://diksha.gov.in/play/content/do_312940113584062464156
पदार्थ : आपल्या वापरातील पदार्थ : आपल्या वापरातील - भाग २ https://diksha.gov.in/play/content/do_312940114413436928165
चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म - प्रस्तावना https://diksha.gov.in/play/content/do_312940699738497024188
चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म - आढावा https://diksha.gov.in/play/content/do_312940775520944128180
चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म चुंबकाचे वर्तन https://diksha.gov.in/play/content/do_312940776327831552178
चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म विद्युत चुंबक https://diksha.gov.in/play/content/do_312940777111216128181