१० वी विज्ञान भाग २ (मराठी माध्यम)

क्र. पाठ व्हिडिओचे नाव दीक्षा लिंक Download

1

आनुवंशिकता आणि उत्क्रांती

उत्क्रांती

https://diksha.gov.in/play/content/do_3126471252801536002720

Download

1

आनुवंशिकता आणि उत्क्रांती

डी. एन. ए. भाग १

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268748757399961615942

Download

1

आनुवंशिकता आणि उत्क्रांती

डी. एन. ए. भाग २

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268749116163686416083

Download

1

आनुवंशिकता आणि उत्क्रांती

डी. एन. ए. भाग ३

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268749261552844815944

Download

2

सजीवांमधील जीवनप्रक्रिया भाग - 1

अर्धसूत्री विभाजन

https://diksha.gov.in/play/content/do_312756819390570496110672

Download

2

सजीवांमधील जीवनप्रक्रिया भाग - 1

सूत्री विभाजन

https://diksha.gov.in/play/content/do_312756822239002624110673

Download

2

सजीवांमधील जीवनप्रक्रिया भाग - 1

उर्जा निर्मिती - ऑक्सिडेटीव फॉस्फोरायलेशन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276389256787558415247

Download

2

सजीवांमधील जीवनप्रक्रिया भाग - 1

ग्लुकोज विघटन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31277443610163609619336

Download

2

सजीवांमधील जीवनप्रक्रिया भाग - 1

अन्नघटकांपासून मिळणारी ऊर्जा

https://diksha.gov.in/play/content/do_3127765964388270081195

Download

3

सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग - २

प्रजननाची संकल्पना आणि अलैंगिक प्रजनन

https://diksha.gov.in/play/content/do_312776559036153856110905

Download

3

सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग - २

वनस्पतींमध्ये लैंगिक प्रजनन

https://diksha.gov.in/play/content/do_312776559940476928110909

Download

3

सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग - २

मानवामध्ये लैंगिक परिपक्वता किंवा यौवनावस्था

https://diksha.gov.in/play/content/do_312776561154998272110911

Download

3

सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग - २

मानवामध्ये लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280068407309107211112

Download

4

पर्यावरण व्यवस्थापन

पर्यावरण व परिसंस्था संबंध

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268741654662348815757

Download

4

पर्यावरण व्यवस्थापन

पर्यावरण संवर्धन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268741927326515215792

Download

6

प्राण्यांचे वर्गीकरण

प्राण्यांचे वर्गीकरण भाग - 1

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276388765053747215239

Download

6

प्राण्यांचे वर्गीकरण

प्राण्यांचे वर्गीकरण भाग - 2

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276388891371110415240

Download

6

प्राण्यांचे वर्गीकरण

प्राण्यांचे वर्गीकरण भाग - 3

https://diksha.gov.in/play/content/do_312776586608902144110954

Download

6

प्राण्यांचे वर्गीकरण

प्राण्यांचे वर्गीकरण भाग - 4

https://diksha.gov.in/play/content/do_3127765575952875521153

Download

7

ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

जैवइंधने

https://diksha.gov.in/play/content/do_31277445758076518419470

Download

7

ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

औद्योगिक सूक्ष्मजीवशास्त्राची ओळख

https://diksha.gov.in/play/content/do_31277445425569792018161

Download

7

ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

सूक्ष्मजैविक विकरे

https://diksha.gov.in/play/content/do_31277445583658188818165

Download

7

ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

उपयोजित आणि औद्योगिक सूक्ष्मजीवशास्त्राची ओळख

https://diksha.gov.in/play/content/do_31277445286450790419455

Download

7

ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची

किण्वन केलेले अन्नपदार्थ

https://diksha.gov.in/play/content/do_31277446034405785619475

Download

9

सामाजिक आरोग्य

सामाजिक आरोग्य

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276657174170828812385

Download

10

आपत्तीचे व्यवस्थापन

आपत्तीचे व्यवस्थापन

https://diksha.gov.in/play/content/do_3126477973190983682886

Download