१० वी विज्ञान भाग १ (मराठी माध्यम)

क्र.

पाठाचे नाव

व्हिडिओचे नाव

दीक्षा लिंक

Download

1

गुरुत्वाकर्षण

केप्लरचा पहिला नियम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31264917510556876821290

Download

1

गुरुत्वाकर्षण

गतीचे प्रकार आणि केप्लरचा पहिला नियम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31264918280533606411257

Download

1

गुरुत्वाकर्षण

केप्लरचा दुसरा आणि तिसरा नियम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31264918790923878421307

Download

1

गुरुत्वाकर्षण

कॅवेंडीशचा प्रयोग

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266766276692377613001

Download

1

गुरुत्वाकर्षण

मुक्ती वेग

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266765850465075212999

Download

1

गुरुत्वाकर्षण

मुक्तपतन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266767392421478413016

Download

2

मूलद्रव्याचे आवर्ती वर्गीकरण

डोबरायनरची त्रिके

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266767637408972813017

Download

2

मूलद्रव्याचे आवर्ती वर्गीकरण

न्यूलँड्सचा अष्टकांचा नियम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266534883577036812696

Download

2

मूलद्रव्याचे आवर्ती वर्गीकरण

मेंडेलीव्हची आवर्तसारणी

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266768112819404813018

Download

2

मूलद्रव्याचे आवर्ती वर्गीकरण

आधुनिक आवर्तसारणी

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266768668695756813006

Download

2

मूलद्रव्याचे आवर्ती वर्गीकरण

संयुजा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266816911298560013202

Download

3

रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे

रासायनिक आणि भौतिक परिवर्तने

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280068195484467211107

Download

3

रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे

रासायनिक अभिक्रिया कशा लिहाव्यात?

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280068317561651211111

Download

3

रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे

रासायनिक समीकरण संतुलित करणे

https://diksha.gov.in/play/content/do_31278224617517875218605

Download

3

रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे

रासायनिक अभिक्रियांचे प्रकार

https://diksha.gov.in/play/content/do_31278224730777190418609

Download

4

विद्युतधारेचे परिणाम

विद्युतधारेचे औष्णिक परिणाम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266481074879692812662

Download

4

विद्युतधारेचे परिणाम

विद्युतधारेचे चुंबकीय परिणाम

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266479579380940812660

Download

4

विद्युतधारेचे परिणाम

विद्युतधारेमुळे तयार होणारे चुंबकीय क्षेत्र

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266480454260326412671

Download

4

विद्युतधारेचे परिणाम

विद्युत चलित्र

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266476724565606412658

Download

4

विद्युतधारेचे परिणाम

विद्युतचुंबकीय प्रवर्तन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266816267420467213190

Download

5

उष्णता

विशिष्ट उष्मा धारकता

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266762871151820812997

Download

5

उष्णता

पाण्याचे असंगत आचरण

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266764362265395213003

Download

5

उष्णता

पुनर्हिमायन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31266765062106316812993

Download

6

प्रकाशाचे अपवर्तन

प्रकाशाचे अपवर्तन भाग १ - अपवर्तनाचे निरीक्षण

https://diksha.gov.in/play/content/do_312584063077818368114498

Download

6

प्रकाशाचे अपवर्तन

प्रकाशाचे अपवर्तन भाग २ - अपवर्तनाचे नियम आणि अपवर्तनांक

https://diksha.gov.in/play/content/do_312584070034448384114512

Download

6

प्रकाशाचे अपवर्तन

प्रकाशाचे अपवर्तन भाग ३ - प्रकाशाचे अपस्करण

https://diksha.gov.in/play/content/do_312584077477543936214154

Download

6

प्रकाशाचे अपवर्तन

प्रकाशाचे अपवर्तन भाग ४ - पूर्ण आंतरिक परावर्तन

https://diksha.gov.in/play/content/do_312584649755230208214630

Download

7

भिंगे व त्यांचे उपयोग

दृष्टीदोष व त्यावरील उपाय

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276810323627212814149

Download

7

भिंगे व त्यांचे उपयोग

भिगांच्या किरणाकृती

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276810163634995214144

Download

7

भिंगे व त्यांचे उपयोग

किरणाच्या मार्गाचे कल्पनाचित्र

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276656935220019212378

Download

7

भिंगे व त्यांचे उपयोग

भिंगांचे प्रकार

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276656440472371212262

Download

7

भिंगे व त्यांचे उपयोग

भिंगांचे कार्य

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276657062429491212381

Download

7

भिंगे व त्यांचे उपयोग

मानवी नेत्रांचे कार्य

https://diksha.gov.in/play/content/do_312782248174632960110106

Download

8

धातुविज्ञान

धातु व अधातूंचे गुणधर्म

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280212290049638412377

Download

8

धातुविज्ञान

धातूंचा आढळ

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280212386715238412139

Download

8

धातुविज्ञान

धातूंच्या अभिक्रिया - १

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280212478567219212381

Download

8

धातुविज्ञान

धातूंच्या अभिक्रिया - २

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280212558570291212142

Download

8

धातुविज्ञान

आयनिक संयुगे

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280212653477888012143

Download

9

कार्बनी संयुगे

कार्बनमधील बंध

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280282025440051212705

Download

9

कार्बनी संयुगे

हायड्रोकार्बन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31280282115554508812707

Download

9

कार्बनी संयुगे

ओळख कार्बनी संयुगांची

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276656016547840012614

Download

9

कार्बनी संयुगे

कार्बनी संयुगांची समघटता

https://diksha.gov.in/play/content/do_31276656155506278412256

Download

10

अवकाश मोहिमा

अवकाश मोहिमा

https://diksha.gov.in/play/content/do_31268818223899443216327

Download